Rotomat pro administrativu a průmysl

Rotomaty se vyrábějí ve dvou variantách – pro administrativu a průmysl – a jejich odlišnosti se odvíjejí od specifických požadavků daného odvětví. Obecně mají rotomaty řadu společných výhod.

  • Efektivní využití skladovacího prostoru
  • Rychlé vyhledání dokumentů nebo materiálu
  • Úspora času při manipulaci s dokumenty nebo materiálem
  • Ergonomické uspořádání pracoviště (minimální námaha, vše z jednoho místa)
  • Zabezpečení dokumentů a materiálu
  • Ochrana před vlivem okolního prostředí (prašnost, světlo, UV záření)
  • Bezpečnost obsluhy

Rotomat pro administrativu
Rotomat pro administrativu nahrazuje klasické kartotékové skříně a úložné prostory pro šanony, se kterými se těžce manipulovalo a komplikovaně se v nich vyhledávalo. Rotomat pro administrativu efektivně využívá celou výšku skladovacího prostoru a zvyšuje úložnou kapacitu o více než 60 %. Vyhledávání dokumentů v rotomatu je velmi rychlé a automatický systém dopraví složky do výdejního místa. Obslužný otvor rotomatu je uzamykatelný a dokumenty jsou tak chráněny nejen před vlivy okolního prostředí, ale také proti nepovolanému přístupu.

Rotomat pro průmysl
Rotomat pro průmysl usnadňuje pohyb a výdej zboží. Obsluha nemusí nosit zboží ze skladu a má jej na jeden stisk tlačítka při ruce. Díky tomu se zásadním způsobem zkracují manipulační časy a zároveň se zvyšuje produktivita a operativnost systému skladování. Díky rotomatu je možné maximálně používat skladové kapacity na minimálním prostoru. Rotomat pro průmysl efektivně využívá celou výšku skladovacího prostoru a zajišťuje optimální pracovní prostředí při manipulaci se zbožím. Vysoce výkonná řídící jednotka rotomatu umožňuje napojení na centrální informační systém. Obslužný otvor rotomatu je uzamykatelný a dokumenty jsou tak chráněny nejen před vlivy okolního prostředí, ale také proti nepovolanému přístupu.